Sponsor / partner

Home » Sponsor / partner

Help eens een Handje
Al vele jaren ondersteunen wij d.m.v. een financiele bijdrage de initiatieven van het comite Help eens een Handje. De stichting stelt zich ten doel, middels fundraising, vereningen en/of instellingen die in de samenleving van de gemeente Ridderkerk op het gebied van hun doelstelling op sociaal en maatschappelijk terrein, net dat financiële steuntje in de rug nodig hebben om goed te kunnen funktioneren, financieel te ondersteunen. Het is aan de stichting 
te beoordelen wie in welk jaar voor ondersteuning in aanmerking komt.

www.helpeenseenhandje.nl

Kledingbank Ridderkerk
Op 1 oktober 2013 heeft de opening plaats gevonden van Kledingbank Ridderkerk. Dit initiatief juichten wij ter harte toe. Dit heeft ons t.d.t. doen besluiten om hiervoor de totale opening
(drankjes, bittergarnituren en verhuurmaterialen) kostenloos voor onze rekening te nemen. Mede door de vrijwilligers van de Kledingbank die zelf de bediening verzorgde, is dit een groot 
succes geworden.

www.stichtingkledingbankridderkerk.nl

3 x 2
“3×2” is een evenement uit Ridderkerk voor de jeugd tussen 8 en 15 jaar. Het accent ligt tegenwoordig op het fietsen. Daarom wordt dit festijn ook wel “de jeugdwielertour 3 x 2” genoemd.  
Het wordt jaarlijks gehouden in de één na laatste week van de zomervakantie van de basisschool en is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waaraan circa 480 jongens en meisjes meedoen en 135 vrijwilligers. De deelnemers worden verdeeld over 36 groepen en iedere groep heeft een of twee leiders/-sters.
De groepen worden gesponsord door een bedrijf(o.a. LIFELINE | food & drinks) uit of in de onmiddellijke nabijheid van de gemeente Ridderkerk. De sponsor zorgt in ieder geval voor een mooi shirt met reclame voor alle deelnemers uit zijn groep. 

www.3×2.nl